Kể từ khi mang thai, nước ối là môi trường để thai nhi tồn tại, nếu chất lượng nước ối khi mang thai cao thì thai nhi sẽ “sống” thoải mái hơn, mẹ bầu cũng cảm thấy an tâm hơn.