Nếu bạn muốn sinh một em bé khỏe mạnh và thông minh thì thời gian mang thai vô cùng quan trọng. Nó cũng có những điều cấm kỵ, nguyên tắc chung là 9 “không” dưới đây.

điều cấm kỵ – thai kì khỏe

điều cấm kỵ – thai kì khỏe

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers like this: