Bà bầu đang bị tiêu chảy không nên ăn các sản phẩm làm từ sữa, trừ sữa chua nhưng không thêm hoa quả.

chế độ dinh dưỡng bà bầu