Bản đồ phôi thai 3D là kết quả của quá trình thu thập và phân tích 15.000 mẫu mô của các nhà khoa học.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers like this: