Home $ Thai nhi phát triển $ Hình ảnh chân thực về 2 tháng đầu tiên của thai nhi dưới góc nhìn 3D

wondermoms88

Tháng Mười Một 5, 2020

Hình ảnh chân thực về 2 tháng đầu tiên của thai nhi dưới góc nhìn 3D

Thai nhi phát triển, Top 50 vietmoms | 0 Lời bình

[spbsm-share-buttons]

Bản đồ phôi thai 3D là kết quả của quá trình thu thập và phân tích 15.000 mẫu mô của các nhà khoa học.

[spbsm-share-buttons]

Latest Categories

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *