Sinh con sau 39 tuần thai là một trong những điều tốt nhất cho trẻ.