Khi chị Giang có bầu, chồng chị tuyên bố: ““Anh không tiếc tiền. Em phải cố ăn uống làm sao để con trai anh sau này thông minh như Newton, đẹp trai như Brad Pitt”.

Mẹ bầu đổ tiền triệu

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers like this: