Thai phụ tiếp xúc với các đợt nắng nóng và nhiệt độ cao trong thời gian mang thai có thể sẽ sinh non hoặc thậm chí có nguy cơ trẻ sơ…

Nhiệt độ – thai phụ sinh non

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers like this: