Không chỉ phải chịu sự đau đớn mỗi ngày, người mẹ này còn rơi vào trầm cảm sau sinh.