Các nhà khoa học Đại học Queen Mary ở London, Anh vừa phát hiện ra những trường hợp cho thấy không khí ô nhiễm đã đi qua phổi của phụ nữ mang thai và thâm nhập nhau thai.

nhau thai có chấm đen

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers like this: