Home $ có thai(Pregnancy) $ SAU KHI MỔ LẤY THAI SINH ĐÔI, BÁC SĨ KHÔNG TIN VÀO MẮT MÌNH KHI NHÌN THẤY TỬ CUNG CỦA SẢN PHỤ

wonnie

Tháng Bảy 28, 2022

[spbsm-share-buttons]

THAI SINH ĐÔI – TỬ CUNG

https://vietmoms.com/sau-khi-mo-lay-thai-sinh-doi-bac-si-khong-tin-vao-mat-minh-khi-nhin-thay-tu-cung-cua-san-phu/

dau don vi mat 4 dua con 2 wondermoms

TRƯỜNG HỢP MANG THAI ĐÔI THÌ KHÔNG HIẾM, NHƯNG BÀ MẸ NÀY ĐÃ KHIẾN CẢ EKIP BÁC SĨ MỔ LẤY THAI HÔM ĐÓ NGỠ NGÀNG KHI NHÌN THẤY TỬ CUNG HÌNH TRÁI TIM CỦA MÌNH. ĐÂY LÀ MỘT TRƯỜNG HỢP HIẾM CHỈ XUẤT HIỆN 1/1000 PHỤ NỮ MÀ THÔI.

tử cung hình trái tim

[spbsm-share-buttons]

Latest Categories

0 Lời bình