Đau đớn vì mất 4 đứa con trong vòng 2 năm, bà mẹ quyết định chi gần 140 triệu để làm một việc khi hay tin mình cấn bầu lần nữa

Việc mất con liên tục đã khiến người mẹ này suy sụp, nhưng may mắn đã mỉm cười khi chị hay tin...

Đọc thêm