Hành trình đầy gian nan của người mẹ phải tự tiêm vào bụng mình suốt 36 tuần thai

Suốt hành trình mang thai, người mẹ này phải duy trì tiêm thuốc đều đặn đến 36 tuần. Kể cả khi đi...

Đọc thêm