Suốt hành trình mang thai, người mẹ này phải duy trì tiêm thuốc đều đặn đến 36 tuần. Kể cả khi đi du lịch, chị cũng mang theo đá ướp thuốc và...

READ MORE