Khi tình trạng phù tăng dần cùng với những cơn đau dữ dội, sản phụ mới được nhập viện trong tình trạng đã nguy kịch. Bị phù từ tuần thứ 28...

READ MORE