7 CÁCH DẠY CON BẠN CẦU NGUYỆN CHO QUỐC GIA

7 CÁCH DẠY CON BẠN CẦU NGUYỆN CHO QUỐC GIA

7 CÁCH DẠY CON BẠN CẦU NGUYỆN CHO QUỐC GIA “Nhà của tôi sẽ được gọi     là nhà cầu nguyện cho tất cả các quốc gia.” Ê-sai 56:7b Các con tôi có thể không bao giờ đi bộ trên đường phố Albania, Bhutan hay Yemen. Họ có thể chưa bao giờ gặp riêng các nhóm người Azeri,...