7 CÁCH DẠY CON BẠN CẦU NGUYỆN CHO QUỐC GIA “Nhà của tôi sẽ được gọi     là nhà cầu nguyện cho tất cả các quốc gia.” Ê-sai 56:7b Các con tôi có...

READ MORE