Gây tê ngoài màng cứng? Dưới đây là 10 tác dụng phụ cần lưu ý

Ngoài màng cứng là dạng phổ biến nhất của giảm đau được sử dụng trong quá trình chuyển dạ—Với...

Đọc thêm