Kylie Jenner mang thai được nhiều tờ báo xác nhận tháng trước, nhưng cuối cùng người mẹ sắp được xác nhận tin tức — cô ấy đang mong đợi em bé...

READ MORE