Các nhà khoa học Đại học Queen Mary ở London, Anh vừa phát hiện ra những trường hợp cho thấy không khí ô nhiễm đã đi qua phổi của phụ nữ mang...

READ MORE