Mang thai tuần thứ 4: Thai đã vào tử cung chưa?

Mang thai tuần thứ 4 đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn phôi thai. Hiện tại, em bé của bạn chỉ là...

Đọc thêm