Cứu sống trường hợp suy thai do dây rốn thắt nút quanh cổ

Khoa Ngoại – Sản Bệnh viện đa khoa Quang Khởi (Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng...

Đọc thêm