Trẻ em cần có cơ hội để đóng góp vào lợi ích chung. Họ cần điều này vì lòng tự trọng của họ và để cuộc sống của họ có ý nghĩa. Trẻ em không...

READ MORE