Tại sao các trường hợp RSV lại gia tăng trong mùa hè này — và những điều cần chú ý

Trước đây hiếm khi xảy ra trường hợp vi rút hợp bào hô hấp (RSV) sẽ xuất hiện trong những tháng...

Đọc thêm