Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý cho việc tóc rụng sau khi sinh con lần thứ hai. Nếu không có gì khác, ít nhất nó sẽ không khiến tôi hoàn toàn...

READ MORE