Khoảng một phút trong cuộc trò chuyện của tôi với Ingrid Silva, Tôi nhận ra rằng cô ấy sống đúng với hình ảnh mà tất cả chúng ta đều có về...

READ MORE