Viral TikTok dạy cha mẹ nên hỏi gì thay vì ‘Ngày hôm nay của con thế nào?’

Nó gần như là một phản xạ bẩm sinh, phải không? Yêu cầu bọn trẻ của chúng ta ngày của họ như thế...

Đọc thêm