Người dẫn chương trình TODAY Dylan Dreyer chia sẻ rằng nước của cô ấy vỡ sớm 6 tuần

Chủ nhà HÔM NAY Dylan Dreyer hiện đang ở bệnh viện vì cô ấy nói cô ấy nước vỡ sớm sáu tuần....

Đọc thêm