Tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em tiếp tục giảm mạnh kể từ khi bắt đầu đại dịch

Đại dịch khiến nhiều sự kiện lớn trong đời bị đình trệ: đám cưới, đám cưới, lễ tốt nghiệp, nhưng...

Đọc thêm