Nó gần như là một phản xạ bẩm sinh, phải không? Yêu cầu bọn trẻ của chúng ta ngày của họ như thế nào lần thứ hai họ bước vào cửa hay xuống xe?...

READ MORE