Bé chuyển động, đạp liên tục để phản ứng với “căn phòng” đang ngày càng thu hẹp.

Tuần thai thứ 31

Tuần thai thứ 31