Hình ảnh chân thực về 2 tháng đầu tiên của thai nhi dưới góc nhìn 3D

Bản đồ phôi thai 3D là kết quả của quá trình thu thập và phân tích 15.000 mẫu mô của các nhà khoa...

Đọc thêm