“Tôi không hề có bất kỳ triệu chứng gì của việc đang mang thai ngoại trừ tăng 3kg và bàn chân đột nhiên bị phù”, bà mẹ nói.