Home $ Biến chứng thai kỳ $ SẢN PHỤ LÊN BÀN ĐẺ NẶNG 159KG: CẢ Ê KÍP MỔ PHẢI VẬT LỘN ĐẾN TOÁT MỒ HÔI, EM BÉ SINH RA KHIẾN GIA ĐÌNH HỐT HOẢNG

Duyen

Tháng Tám 5, 2022

SẢN PHỤ LÊN BÀN ĐẺ NẶNG 159KG: CẢ Ê KÍP MỔ PHẢI VẬT LỘN ĐẾN TOÁT MỒ HÔI, EM BÉ SINH RA KHIẾN GIA ĐÌNH HỐT HOẢNG

Biến chứng thai kỳ, Chăm sóc mẹ sau sinh, chuẩn bị sẵn sàng cho em bé(Ready for baby) | 0 Lời bình

[spbsm-share-buttons]

SẢN PHỤ LÊN BÀN ĐẺ NẶNG 159KG: CẢ Ê KÍP MỔ PHẢI VẬT LỘN ĐẾN TOÁT MỒ HÔI, EM BÉ SINH RA KHIẾN GIA ĐÌNH HỐT HOẢNG-Mẹ bầu nặng 159kg hạ sinh

Mẹ bầu nặng 159kg hạ sinh

Me bau nang 159kg ha sinh

Me bau nang 159kg ha sinh

VỚI SỰ NỖ LỰC CỦA ĐỘI NGŨ Y BÁC SĨ, SẢN PHỤ CUỐI CÙNG ĐÃ HẠ SINH THÀNH CÔNG MỘT BÉ TRAI NẶNG 5.25KG. NHƯNG DO CĂN BỆNH BÉO PHÌ VÀ TIỂU ĐƯỜNG Ở MẸ, ĐỨA BÉ MỚI SINH ĐÃ CÓ HIỆN TƯỢNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT VÀ PHẢI ĐƯA ĐẾN KHOA SƠ SINH ĐỂ ĐIỀU TRỊ.Mẹ bầu nặng 159kg hạ sinh

[spbsm-share-buttons]

Latest Categories

0 Lời bình