• https://www.facebook.com/vietmomscom
  • https://twitter.com/vietmoms_com
  • Pinterest
  • https://vietmoms.blogspot.com/

Bạn vẫn đang tìm kiếm một Tên cho đứa con nhỏ của bạn, mama? Có thể khó để tìm thấy thứ bạn yêu thích. Đôi khi, việc xem xét những cái tên phổ biến nhất trong khu vực của bạn sẽ rất hữu ích. Có thể bạn sẽ lấy cảm hứng từ một biệt danh cổ điển đã có trong danh sách trong nhiều thập kỷ. Bạn có thể yêu một Tên bạn chưa bao giờ xem xét trước đây.

Nguồn dữ liệu từ Quản trị an ninh xã hội, Motherly đã tạo ra một danh sách 5 tên thông dụng nhất dành cho bé trai và bé gái trên cả nước. Tên của bạn có nằm trong top 5 cho tiểu bang của bạn không?

Dưới đây là năm tên em bé hàng đầu cho mọi tiểu bang ở Mỹ:


Alabama

William, James, John, Elijah, Noah

Ava, Olivia, Emma, ​​Charlotte, Amelia

Alaska

Oliver, Liam, Elijah, Theodore, William

Amelia, Charlotte, Olivia, Sophia, Ava

Arizona

Liam, Noah, Mateo, Oliver, Benjamin

Olivia, Emma, ​​Sophia, Mia, Isabella

Arkansas

Liam, William, Elijah, Noah, Oliver

Olivia, Emma, ​​Amelia, Harper, Ava

California

Noah, Liam, Mateo, Sebastian, Julian

Olivia, Camila, Emma, ​​Mia, Sophia

Colorado

Liam, Oliver, Noah, Henry, William

Olivia, Charlotte, Emma, ​​Sophia, Amelia

Connecticut

Noah, Liam, Benjamin, Michael, James

Olivia, Charlotte, Emma, ​​Sophia, Isabella

Delaware

Liam, Noah, Elijah, Carter, Anthony

Charlotte, Olivia, Isabella, Amelia, Emma

Đặc khu Columbia

William, Noah, James, John, Henry

Olivia, Ava, Charlotte, Emma, ​​Eleanor

Florida

Liam, Noah, Lucas, Elijah, Oliver

Emma, ​​Olivia, Isabella Sophia, Mia

Georgia

Liam, Noah, William, Elijah, James

Ava, Olivia, Amelia, Emma, ​​Charlotte

Hawaii

Liam, Noah, Oliver, Elijah, Logan

Olivia, Sophia, Isabella, Amelia, Luna

Idaho

Oliver, Liam, William, Henry, James

Olivia, Charlotte, Emma, ​​Harper, Evelyn

Illinois

Noah, Liam, Oliver, Benjamin, Henry

Olivia, Emma, ​​Charlotte, Sophia, Amelia

Indiana

Oliver, Liam, Elijah, Noah, Henry

Charlotte, Olivia, Emma, ​​Ava, Amelia

Iowa

Oliver, Liam, Henry, Theodore, William

Olivia, Charlotte, Evelyn, Emma, ​​Amelia

Kansas

Liam, Henry, Oliver, Noah, Elijah

Olivia, Charlotte, Emma, ​​Sophia, Amelia

Kentucky

Liam, William, Oliver, Elijah, James

Amelia, Olivia, Ava, Emma, ​​Harper

Louisiana

Liam, Elijah, Noah, John, William

Ava, Amelia, Olivia, Emma, ​​Charlotte

Maine

Oliver, Henry, Liam, Owen, Theodore, Jack

Charlotte, Harper, Olivia, Evelyn, Emma

Maryland

Liam, Noah, James, Lucas, Benjamin

Olivia, Ava, Emma, ​​Sophia, Charlotte

Massachusetts

Noah, Liam, Benjamin, James, William

Olivia, Charlotte, Emma, ​​Sophia, Isabella

Michigan

Oliver, Noah, Liam, Henry, Elijah

Charlotte, Amelia Olivia, Ava, Emma

Minnesota

Henry, Oliver, Theodore, Liam, Jack

Olivia, Charlotte, Emma, ​​Evelyn, Amelia

Mississippi

James, William, Elijah, John, Noah

Ava, Olivia, Amelia, Kinsley, Harper

Missouri

Oliver, Liam, William, Henry, Noah

Olivia, Charlotte, Amelia, Emma, ​​Harper

Montana

Oliver, Henry, William, Wyatt, James

Charlotte, Olivia, Evelyn, Harper, Nora

Nebraska

Oliver, Henry, Liam, Theodore, William

Olivia, Amelia, Charlotte, Emma, ​​Evelyn

Nevada

Liam, Noah, Elijah, Sebastian, Mateo

Olivia, Emma, ​​Isabella, Sophia, Mia

Mới Hampshire

Lucas, Oliver, Owen, Benjamin, Liam

Charlotte, Olivia, Amelia, Emma, ​​Ava

Áo mới

Liam, Noah, Lucas, Joseph, Jacob

Olivia, Sophia, Emma, ​​Mia, Ava

New Mexico

Liam, Noah, Ezekiel, Elijah, Mateo

Olivia, Sophia, Emma, ​​Mia, Amelia

Newyork

Liam, Noah, Lucas, Jacob, Ethan

Olivia, Emma, ​​Sophia, Ava, Isabella

bắc Carolina

Liam, Noah, William, James, Elijah

Olivia, Ava, Emma, ​​Charlotte, Amelia

Bắc Dakota

Oliver, Liam, Hudson, Asher, Jack

Amelia, Olivia, Ava, Hazel, Evelyn

Ohio

Liam, Oliver, Noah, Elijah, William

Olivia, Charlotte, Amelia, Ava, Emma

Oklahoma

Liam, Oliver, Noah, Lincoln, Elijah

Olivia, Emma, ​​Ava, Amelia, Charlotte

Oregon

Oliver, Liam, Henry, Noah, William

Olivia, Amelia, Charlotte, Emma, ​​Evelyn

Pennsylvania

Noah, Liam, Benjamin, Mason, Michael

Emma, ​​Olivia, Charlotte, Ava, Sophia

Rhode hòn đảo

Liam, Noah, Jacob, Julian, Benjamin

Olivia, Charlotte, Emma, ​​Isabella, Amelia

phía Nam Carolina

William, Noah, James, Liam, Elijah

Ava, Olivia, Charlotte, Emma, ​​Amelia

Nam Dakota

Oliver, Liam, Henry, Maverick, Asher

Harper, Charlotte, Amelia, Ella, Emma

Tennessee

Liam, William, Elijah, James, Noah

Olivia, Ava, Amelia, Emma, ​​Harper

Texas

Liam, Noah, Mateo, Elijah, Sebastian

Olivia, Emma, ​​Camila, Isabella, Mia

Utah

Oliver, William, Liam, Jack, Henry

Olivia, Emma, ​​Charlotte, Amelia, Evelyn

Vermont

Oliver, Theodore, Owen, Benjamin, Liam

Amelia, Emma, ​​Olivia, Eleanor, Evelyn

Virginia

Liam, Noah, William, James, Oliver

Charlotte, Olivia, Ava, Emma, ​​Amelia

Washington

Oliver, Liam, Noah, Benjamin, Henry

Olivia, Emma, ​​Charlotte, Amelia, Sophia

phia Tây Virginia

Liam, Elijah, Mason, Asher, Noah

Harper, Amelia, Ava, Emma, ​​Olivia

Wisconsin

Oliver, Liam, Henry, William, Theodore

Charlotte, Olivia, Evelyn, Amelia, Emma

Wyoming

Oliver, Liam, Wyatt, Logan, Jackson

Olivia, Amelia, Harper, Charlotte, Evelyn

[This post was originally published May 18, 2018. It has been updated.]
Source link

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers like this: