Bình luận về việc Khôi phục Không gian Sân vườn trở lại vẻ huy hoàng trước đây của Cục Đào tạo Trồng trọt NSW

Bình luận về việc Khôi phục Không gian Sân vườn trở lại vẻ huy hoàng trước đây của Cục Đào tạo Trồng trọt NSW

Tôi thấy bài viết này vừa truyền cảm hứng vừa thực tế. Cách tiếp cận từng bước của bạn, từ việc dọn sạch các mảnh vụn đến việc thêm các loại cây và tính năng mới, vừa mang tính thông tin vừa dễ thực hiện. Tôi cũng đánh giá cao sự chú trọng của bạn trong việc làm việc...