Suốt hành trình mang thai, người mẹ này phải duy trì tiêm thuốc đều đặn đến 36 tuần. Kể cả khi đi du lịch, chị cũng mang theo đá ướp thuốc và đến nơi, tự tiêm thuốc vào bụng mình.

hành trình mang thai

————————————————

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers like this: