Một người tị nạn Afghanistan, là một phần của nhóm chạy trốn khỏi Taliban ở Afghanistan, sinh con lên máy bay di tản của Hoa Kỳ vào cuối tuần...

READ MORE