Không may mắn như những người mẹ khác, thời điểm đón con chào đời cũng là lúc người mẹ này “chết lặng” khi thấy con không có bàn...

READ MORE