Tiểu đường thai kỳ: Những nguy hiểm cần biết để tránh hậu quả đáng tiếc

Các tác hại chính của tiểu đường thai kỳ là làm thai to, phì đại phủ tạng, thai lưu, tăng tai biến...

Đọc thêm