Tôi đã kết hôn. Tôi là một người mẹ. Tôi đã phá thai ở Texas.

Tôi đã đưa ra quyết định khó khăn nhất trong đời là bỏ thai vào tháng 4 năm 2021. Tôi cảm thấy đã...

Đọc thêm