Nhờ cách chữa trị có phần kỳ lạ này mà hiện giờ 2 bé đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm và tiếp tục phát triển bình thường trong bụng mẹ. truyền...

READ MORE