Người ta nói mẹ trở thành mẹ khi mang thai, và bố trở thành bố khi đứa con chào đời. Vậy thì, hãy gọi tôi là bố vì tôi vẫn là tôi, và điều đó...

READ MORE