Tỷ lệ nhiễm COVID-19, mức độ nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong ở trẻ em và thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ

Ở Hàn Quốc, dường như có nhiều người phản đối gay gắt việc tiêm phòng cho trẻ vị Thanh niên. Logic của họ là ở thanh thiếu niên, các triệu chứng của Corona không nghiêm trọng như cảm lạnh thông thường, vậy tại sao họ lại cố gắng...

Đọc thêm