Ở Hàn Quốc, dường như có nhiều người phản đối gay gắt việc tiêm phòng cho trẻ vị Thanh niên. Logic của họ là ở thanh thiếu niên, các triệu...

READ MORE